WIERZYMY
w mOc prawa
i dialogu
STRONA GŁÓWNA > O nas

O nas

Nasza Misja
Jesteśmy po to, aby zapewniać Klientom efektywne wsparcie w zarządzaniu konfliktem pracowniczym i procesem zmiany w obszarze stosunków pracy poprzez poszukiwanie twórczych rozwiązań i sprawnych narzędzi.

Nasza Wizja
Chcemy, aby nasze działania przynosiły klientom korzyść i satysfakcję, aby ich organizacje były silniejsze i sprawniejsze. Wierzymy w moc prawa i dialogu.

Co możemy Ci zaoferować
Pomożemy Ci ocenić skutki prawne wystąpienia partnera społecznego. Omówimy z Tobą wnikliwie problem i przygotujemy strategię, plan działania oraz propozycję konkretnych rozwiązań. Będziemy Ci towarzyszyć w całym procesie, aktywnie wspomagając Cię w podejmowaniu decyzji. Chętnie weźmiemy udział w spotkaniach z przedstawicielami partnera społecznego, dbając o Twoje interesy. Będziemy dokładać najwyższych starań, by Cię nie zawieść.

Nasze doświadczenie
Mamy 15-letnie doświadczenie w praktyce zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.
Nasi eksperci uczestniczyli w negocjacjach wielu porozumień zbiorowych, w tym zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m. in. w branżach: wydobywczej, energetycznej, chemicznej i farmaceutycznej. Doradzaliśmy w ponad 30 sporach zbiorowych. Uczestniczyliśmy w dziesiątkach spotkań negocjacyjnych regulaminów pracy i wynagradzania.
Negocjowaliśmy pakiety socjalne i gwarancje zatrudnienia.
Uczestniczyliśmy w procesach restrukturyzacji, w tym procedurach zwolnień grupowych i dobrowolnych odejść pracowników.
Znamy specyfikę funkcjonowania grup kapitałowych i podmiotów wielozakładowych oraz praktykę biznesową spółek z udziałem Skarbu Państwa i wielu spółek z kapitałem prywatnym.
Realizowaliśmy zlecenia nietypowe, na przykład opracowując akty statutowe naszych zbiorowych klientów.
Zasiadamy w gremiach problemowych ustawowych instytucji dialogu społecznego.
Doradzamy w procesie prac ustawodawczych aktów prawa pracy.
Prowadzimy własne prace badawcze nad instytucją porozumień zbiorowych jako źródeł prawa pracy.
Angażujemy się w badania nad rozwojem nowoczesnych form zatrudnienia i wpływem postępu technologicznego na relacje pracodawcy z pracownikami.

Kancelaria Wereszczyński 2022