WIERZYMY
w mOc prawa
i dialogu
STRONA GŁÓWNA > Obszary wsparcia

Obszary wsparcia

  • Bierzemy udział w tworzeniu porozumień zbiorowych i aktów wewnątrzzakładowych
  • Reorganizujemy zatrudnienie
  • Wspieramy zarządzanie sporami zbiorowymi
  • Doradzamy w negocjacjach i rokowaniach
  • Współtworzymy dobre praktyki w kontaktach partnerów społecznych
  • Wspomagamy proces zarządzania ciągłością i zmianą w relacjach społecznych
Kancelaria Wereszczyński 2022