WIERZYMY
w mOc prawa
i dialogu
STRONA GŁÓWNA > SOCIAL DIALOGUS

SOCIAL DIALOGUS

Efektywne zarządzanie konfliktem i procesem zmiany w sferze zatrudniania to obecnie najbardziej oczekiwane przez akcjonariat i partnerów biznesowych umiejętności managementu.

Konflikt o prawa i interesy szczególnie uwidacznia się w relacjach partnerów społecznych, w których ważną rolę odgrywają nie tylko racje merytoryczne i prawne, ale także emocje i oczekiwania społeczne.

Dialog społeczny jest nie tylko konstytucyjnie umocowanym istotnym elementem ustroju gospodarczego naszego kraju, lecz przede wszystkim realną instytucją, której umiejętne wykorzystanie zapewnienia pokój społeczny w przedsiębiorstwie.

Dialog społeczny przybiera różne formy, od współdziałania pracodawcy z reprezentacją pracowników w indywidualnych sprawach pracowniczych, przez negocjowanie porozumień zbiorowych, do sporów zbiorowych i różnego rodzaju akcji protestacyjnych.

Każda z tych formuł jest nam bliska, jako że uczestniczymy w nich od lat, doradzając pracodawcom albo stronie społecznej w poszukiwaniu optymalnych prawnie, ekonomicznie i społecznie rozwiązań.

Z sukcesem wspomagaliśmy zarządzanie zakładowymi i wielozakładowymi sporami zbiorowymi, negocjowaliśmy porozumienia zbiorowe o wartości wielu milionów złotych jak i uczestniczyliśmy w rokowaniach ponadzakładowych i zakładowych układów zbiorowych pracy.

Doradzaliśmy w rozmowach płacowych, niejednokrotnie pracując nad kształtem konkretnych rozwiązań finansowych.

Lubimy spotykać się z ludźmi, dyskutować, wymieniać argumenty i poszukiwać optymalnych rozwiązań postawionych przed nami zadań.
Każdy konflikt postrzegamy nie jako problem, lecz jako szansę na znalezienie twórczego rozwiązania, przede wszystkim satysfakcjonującego naszego klienta, ale także dającego możliwość jego akceptacji przez wszystkich uczestników konfliktu.

Dokładamy starań by budować mosty a nie pogłębiać spory.

Budując dla naszych Klientów strategie i plany działania dążymy do tego, aby być oryginalnymi, tworzyć nową jakość, nie stać w miejscu, być innowatorem.

Kancelaria Wereszczyński 2022